Suomalaisen luomuperunatuotannon ekotehokkuuden ja kilpailukyvyn parantaminen

SLUPEII

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Luonnonmukaisesti tuotetun perunan ja perunavalmisteiden kysyntä on voimakkaassa kasvussa mm. julkisten ruokapalvelujen siirtyessä käyttämään yhä enemmän luomuraaka-aineita. Luomuperuna ja luomuperunatuotteet, kuten luomuperunatärkkelys, ovat Suomelle myös tärkeä vientivaltti. Tämä asettaa vaatimuksia tuotannolle, jonka pitää pystyä vastaamaan kysynnän tarpeisiin sekä tuottamaan laadullisesti hyvätasoista ja tasaista satoa teollisuuden tarpeisiin. Suurkeittiöiden erityistarpeet mm. tuotteiden lämpösäilyvyysominaisuuksista vaativat eri lajikkeiden ja viljelykäytäntöjen testaamista ja kehittämistä. Tällä hetkellä perunan tuottaminen luonnonmukaisesti on erityisen hankalaa ja sen sovittaminen viljelykiertoon, asiakkaiden vaatimuksiin ja toisaalta erikoistuneen perunantuotannon vaatimuksiin on vaikeaa. Näihin ongelmiin on pystyttävä tuottamaan ekotehokkaita ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja, jotta tuotannon volyymia pystytään lisäämään Suomessa kattamaan kotimainen ja ulkomainen kysyntä. Tässä tutkimuksessa etsitään ratkaisuja perunan luomuviljelyn ongelmiin paneutuen muun muassa Suomen olosuhteisiin sopivien uusien luomulajikkeiden ja tuotantotekniikoiden testaamiseen. Euroopassa on jalostettu rutonkestävämpiä ja satoisuudeltaan parempia lajikkeita ja on myös käyttöönotettu uusia viherlannoituskasveja, joita tulisi tuotanto-olosuhteissamme testata (wp1). Hyvälaatuinen ja terve siemenperuna on luomutuotannossa ensiarvoisen tärkeää, ja esimerkiksi piilevän perunaruton, perunaseitin ja Dickeya-bakteerien aiheuttaman tyvimädän aiheuttamien haittojen vähentämiseksi tarvitaan kiireellisesti lisätutkimusta. Koko perunatuotantoketjun riskinhallintaa tehostetaan perunan tautien sekä vieras-aineiden, kuten glykoalkaloidien ja nitraattien, esiintymistä tutkimalla, ja esitetään toimenpiteitä haitallisten aineiden muodostumisen ja tautiriskien minimoimiseksi (wp2). Luomuperunatuotantoketjun sivuvirtojen hyötykäyttö erityisesti luomurehun raaka-aineina eri kotieläinryhmille selvitetään ja rehuarvot määritetään sekä pyritään kehittämään rehunvalmistukseen uusia bioteknisiä ratkaisuja (wp3). Lisäksi tehdään mallit ekotehokkaiden ja taloudellisesti kannattavien tuotantomallien esille saamiseksi perunaketjun eri vaiheissa (wp4). Hankkeen tuloksia käyttöön ottamalla luomuperunan tuotannolla on mahdollisuus parantaa maatilan kannattavuutta ja kilpailukykyä, koska viljelyvarmuutta ja satotasoa voidaan saada nostettua ja tuotantopanoksien hyötysuhde paranee ravinnekierron tehostuessa. Tuotannossa syntyvien sivuvirtojen hyödyntäminen tarkoituksenmukaisesti luomurehuina lisää niiden taloudellista arvoa, mikä tulee luomuperunaketjun kannattavuutta. Samalla voidaan edistää luomukotieläintuotantoa tuomalla markkinoille uusia täydennysrehuvaihtoehtoja. Luomuraaka-aineiden saanti ja laatu varmentuu, jolloin luomuraaka-aineen keräilystä, varastoinnista ja luomutuotteiden jalostuksesta tulee kannattavampaa. Alkutuotannon kehittäminen vastaamaan teollisuuden (ruokaperuna ja tärkkelysteollisuus) sekä suurtalouskeittiöiden tarpeita vaatii kuitenkin koko ketjun ja sen sidosryhmien yhteistyötä sekä tarpeiden tunnistamista. Tämän tutkimuksen tavoite kohdistuu koko luomuperunaketjun kestävään kannattavuuteen ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Hanke tuottaa tietoa jokaiselle Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA):n painopistealueelle: 1) maatalouden kannattavuus (wp4), 2) maa- ja elintarviketalouden tuotannon riskien hallinta (wp1, wp2), 3) kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon parempi yhteensovittaminen ja yhteistyö (wp1, wp3).