Suomen Lehmä Brändi MTT

SLB MTT

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Tässä esitetyssä tutkimushankkeessa tutkitaan erirotuisten lypsylehmien maitoerien (150-1000 litraa) em. prosessoin-tiominaisuudet sekä mitataan prosessesoitavien maitoerien rasva-, valkuais-, laktoosi- ja kuiva-ainepitoisuudet, rasva-happokoostumukset, tuhkapitoisuudet, eri kaseiinien konsentraatiot sekä maitoerien koaguloitumisominaisuudet (sekä optigraafisella analyysillä, että juoksettumisaikaa todellisessa valmistusolosuhteissa, SKR hankkeessa tehdään yksittäisten lehmien maidoista analyysit). Maitoerän lypsäneiden lehmien kaseeinigeenien ja betalaktoglobuliinigeenin genotyypit määritetään. Maidosta valmistettujen juustojen kypsymisprosessia seurataan ja vertaillaan kypsymisprosessin etenemistä ja mitataan kypsymistä sekä aistinvaraisesti, että kemiallisesti. Koska materiaalina käytetään maitoeriä, jotka vastaavat pienjuustoloiden päivittäin prosessoitavia maitomääriä, ovat tutkimustulokset suoraan siirrettävissä pienjuustoloiden valmistusrutiineihin. Lisäksi hankkeen tuotekehitysosiossa (katso 5.5. Tuotekehitys) kehitetään maitopohjaisia tuotteita, joiden erityisominaisuudet pohjautuvat joko maidon erityisominaisuuksiin, esim. CLA-pitoisuuksiin, tai/sekä-että maidon ainutlaatuiseen taustaan, historiaan ja kulttuuriin. Lisäksi edistämme maidon tuottajien, jatkojalostajien ja MTT,n tutkimuksen välistä yhteistyötä työpajatoiminnoin. Tämä tutkimus koskien maito- ja genomiikkatutkimuksen lisäksi alkuperäisrotujen ruokintaa, tuotannon ympäristölle aiheuttamaa kuormittavuuden selvittämistä (”ekologinen jalanjälki”) ja alkuperäisrotuja Green Care-toiminnassa on saanut rahoituksen (300 000 euroa) Suomen Kulttuurirahastosta vuosille 2009-2012, sekä MMM:n Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA) rahoitusta (260 000 euroa) vuosille 2011-2013, jonka tavoitteena on mm. nostaa tutkimustiedon avulla suomalaisista alkuperäiskarjoista saatavien tuotteiden arvoa ja tunnettavuutta. MTT:n strateginen rahoitus laajentaa ja monipuolistaa maitotutkimusta ja maidon tuotteistamista ja suomenkarjan populaatioiden kasvua ja säilymistä, sekä jatkaa SKR:n ja MMM:n rahoituksen päättyessä työn jatkumisen ja uusien hankkeiden generoimisen em. tutkimukseen. Tämä MTT:n strategiseen tutkimusrahoitukseen esitetty hanke keskittyy isojen, erirotuisten lehmien lypsämien maitoerien tuotteistamiseen ja brändäykseen valituissa maidontuotantotiloilla ja yhteistyömeijereissä. Vertailtavia maitoeriä on 2-4, 1) itäsuomenkarjan, 2) länsisuomenkarjan, 3) pohjoissuomenkarjan maitoerä, ja 4) mei-jerin tavanomaisesti tarjoama maitoerä pienjuustoloille, joka todennäköisesti koostuu n. 70% ayrshirekarjan maidosta ja 30% holsteinin maidosta. Tulokset ovat siten suoraan sovellettavissa pienjuustoloiden juustontekoprosesseissa.