SKR-hanke maatalouden vesistövaikutuksista

SKR-hanke maatalouden vesistövaikutuksis

Alkamispäivä

01.02.2018

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Tavoitteena on ymmärtää paremmin vesien rehevöitymistä ja fosforin eri muotojen vaikutusta siihen.

Tuotokset