Kasvissivutuotteiden hyödyntäminen rehuna ja maanparannusaineena

SivuHyöty Kasvissivutuotteiden

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

30.11.2017

Tiivistelmä

Erilaisia kasvissivuvirtoja muodostuu kasviksia käsittelevissä yrityksissä suuria määriä. Sivutuotteet ovat huonosti säilyviä ja niiden kuljettaminen on kallista. Yrityksissä on syntynyt tarve kehittää sivutuotteiden hyödyntämistä nykyisestä, sillä sivutuotteen rehu- ja maanparannuskäyttöön kohdistuvat vaatimukset ovat tiukentuneet ja samanaikaisesti käsittelylaitosten maksut koetaan suurina. Yritykset tarvitsevat erilaisia sivutuotteiden käsittelyvaihtoehtoja, sillä olosuhteet, resurssit, yrityksen sijainti, välimatkat erilaisiin hyödyntämislaitoksiin, eläintiloille ym. vaihtelevat. Sivutuotteita tuottavat yritykset eivät tiedä riittävästi mahdollisista käsittelymenetelmistä ja niiden tuomista eduista, esim. edullisetkaan säilöntämenetelmät eivät ole käytössä sivutuotteen hyötykäytön edistämiseksi ja logistiikkakulujen pienentämiseksi. Tietoa sivutuotteista tarvitaan myös yrityksissä, joilla on mahdollisuus hyödyntää sivutuotteista valmistettuja rehuja, maanparannusaineita tai muita jakeita omassa toiminnassaan. Erilaisia käsittelytekniikoita on olemassa ja niitä on tutkittu paljon. Tässä hankkeessa sovelletaan olemassa olevaa tietoa kasvissivutuotteiden käsittelyyn. Hankkeessa kerrotaan yrittäjille erilaisista sivutuotteiden säilöntä- ja käsittelymenetelmistä ja demonstroidaan yhdessä valittuja menetelmiä. Lopputuotteena saatujen rehujen ja maanparannusaineiden laatu selvitetään kemiallisin ja mikrobiologisen analyysein, maanparannusaineilla tehdään myös viljelykokeita. Hankkeessa selvitetään menetelmien soveltuvuus eri kohteisiin, samoin kun niiden vaikutus ravinteiden kierrätykseen ja sivutuotteiden käsittelykustannuksiin.