Sisävesikalatalous

Sisävesikalatalous

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Projektissa selvitetään sisävesikalakantojen tilaa ja niiden hyödyntämisen ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Toimintaa pyritään keskittämään tietyille intensiivijärville. Menetelmissä kehitetään erityisesti mobiilipohjaista kalastuskirjanpitoa, jolla voidaan kustannustehokkaasti kerätä suuria datamääriä kalastuksesta ja saaliista. Projektin tuloksia hyödynnetään arvioitaessa kalakantojen tilaa, kalastuksen kestävyyttä ja kalastuksen säätelyn vaikuttavuutta. Myös uusi kalastuslaki tulee edellyttämään nykyistä enemmän tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Tässä projektissa kerättävää tietoa voidaan käyttää lain vaikutusten arvioinnissa. Tieto kalakannoista, saalispotentiaalista ja kalastuksesta on myös keskeistä arvioitaessa sinisen biotalouden mahdollisuuksia sisävesillä. Uhanalaisen lajien osalta projekti tuottaa seurantatietoa kantojen kehityksestä ja säätelytoimien vaikutuksesta kalatalouden kestävyyteen.