Sisävesien kalayhteisöt

Sisävesien kalayhteisöt

Alkamispäivä

01.01.1980

Päättymispäivä

31.12.2025

Tavoitteet

Tuotetaan tietoa Suomen sisävesikalakantojen, erityisesti muikkukantojen, tilasta ja kehityksestä noin 80 järveltä yhteistyössä kalastajien kanssa. Tietoa tarvitaan kalastuksen ja kalakantojen hoidon ohjaukseen uuden kalastuslain vaatimusten mukaisesti. Kyseessä on viranomais- ja asiantuntijapalvelu, jolla turvataan onnistunutta biotaloutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Tuotokset

Ammattikalastajille ja tutkijoille suunnatun kyselyn tuloksista tiedotetaan vuosittain alkukesästä, tulokset julkistetaan Luonnonvarakeskuksen nettisivuilla ja kala-alan lehdissä. Tuloksista laaditaan erillisraportteja ja tieteellisiä julkaisuja.