Sipulin Fusarium-sienten tuottamat mykotoksiinit ja niiden riskit elintarviketurvallisuudelle

Sipulin Fusarium-mykotoksiinit

Alkamispäivä

01.06.2017

Päättymispäivä

31.05.2020

Tavoitteet

Suomalaisessa ruokasipulissa esiintyy runsaasti sekä oireilevana että oireettomana tartuntana potentiaalisia vaarallisten mykotoksiinien tuottajalajeja, kuten F. proliferatum- ja F. oxysporum-lajeja. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuinka paljon Fusarium-tartuntaa kantavissa oireettomissa sipuleissa esiintyy mykotoksiineja Suomen kasvuoloissa ja aiheuttavatko mykotoksiinit mahdollisen riskin elintarviketurvallisuudelle.

Tuotokset

Tutkimuksessa selvitetään, mitä mykotoksiineja ja missä pitoisuuksissa sipuleissa esiintyvät haitalliset F. oxysporum ja F. proliferatum -kannat tuottavat Suomen oloissa, ja ovatko mykotoksiinipitoisuudet ihmisen terveydelle vahingollisia. Tulokset julkaistaan kansainvälisissä tiedesarjoissa. Tuloksia voivat hyödyntää viranomaiset ja viljelijät.