Maatiaiset markkinoille – pilotti maatiaiskanan ja ryvässipulin väylistä kuluttajille

SipuliKana Maatiaiset markkino

Alkamispäivä

17.11.2014

Päättymispäivä

31.03.2016

Tiivistelmä

Maatiaiset ovat eläin- ja kasvityyppejä, rotuja ja lajikkeita, joilla on tunnustettu yhteys paikalliseen historiaan. Maatiaistuotteet ovat erityislaatuista lähiruokaa, joka on tuotettu käyttäen oman alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia ja samalla on edistetty maatiaisten suojelua. Tällä hetkellä näitä erikoistuotteita on kovin rajoitetusti saatavilla, mutta maatiaistuotantoa kehittämällä voitaisiin luoda aivan uudenlaista ruokakulttuuria. SipuliKana-hankkeessa tehdään selvitys pienivolyymisten maatiaisraaka-aineiden saamisesta markkinoille.Hankkeessa selvitetään maatiaiseläinrotujen ja -kasvilajikkeiden kaupalliseen hyödyntämisen mahdollisuuksia, joka tukee niiden säilytystyötä. Hankkeen pilottina ovat erittäin pienivolyymiset maatiaiskana ja ryvässipuli. Jakelu- ja varastointiketjujen tulee olla lyhyitä ja selkeästi jäljitettäviä. Myös prosessointiketju on usein lyhyt, sillä tuotteet on tarkoitettu kulutettavaksi tuoreena. Hankkeessa tutkitaan maatiaisraaka-aineiden erityispiirteitä, jotta niitä voidaan hyödyntää markkinoilla sekä uusien tuotteiden kehittämisessä että vanhojen perinteisten tuotteiden elvyttämisessä. Uudet toimintamallit ja markkinointiratkaisut ovat tärkeitä paikallisen yritystoiminnan kehittämisessä. Erityisesti pyritään löytämään ratkaisuja hajautetun tuotannon ongelmiin: riittävän tuotantovolyymin takaamiseksi (pienipiirteisen raaka-ainetuotannon virrat) ja ruokaketjun säilyttämiseksi mahdollisimman lyhyenä (lähiruoka).