Siperialaisen jakutiankarjan perinnöllinen monimuotoisuus, säilytys ja kestävä hyödyntäminen

Siperia

Alkamispäivä

01.03.2019

Päättymispäivä

31.12.2020

Tiivistelmä

Kootaan aikaisemmat jakutiankarjaa koskevat geneettiset tutkimukset yhdeksi monografiaksi. Siperialainen jakutiankarja on geneettisesti ainutkertainen ja sopeutunut ääriolosuhteisiin Jakutiassa.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Monografin kirjoittaminen julkaistuista nautarotujen geneettisen monimuotoisuuden tutkimuksista pääpainon ollessa siperialaisessa jakutiankarjassa.

Venäjänkielinen julkaisu (väitöskirja)