Innovatiiviset mekanismit ekosysteemipalvelujen tuottamiseksi

SINCERE

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Kehittää ja edistää innovatiivisia mekanismeja (IM mukaanlukien politiikkakeinot ja liiketoimintamallit) metsäekosysteemipalvelujen tuottamiseksi.

Tuotokset

Työraportti olemassaolevista PES malleista ja käytännön kokemuksista.
Raportti sidosryhmäkartoituksesta.