Simulointiympäristö kasvinviljelyn automaatioteknologian tutkimiseen

SIMU

Alkamispäivä

01.03.2018

Päättymispäivä

28.02.2019

Tavoitteet

Aikaisemmissa ISOBUSTURVA- sekä KARI- hankkeissa on kehitetty ja ylläpidetty Luonnonvarakeskuksessa sijaitsevaa ISOBUS-laboratoriota sekä tutkittu maataloustyökoneita koskevia tulevia teknologioita sekä standardeja. Tämä hanke keskittyy ISOBUS-laboratorion sekä siihen liittyvän traktori-työkone simulointiympäristön eteenpäin kehittämiseen muita liittyviä tutkimushankkeita tukevana sekä tulevia tutkimushankkeita ja koneteollisuuden kehityshankkeita mahdollistavana hankkeena.

Tuotokset

Hankkeen päätuotokset ovat:
– Ajantasainen ISOBUS-laboratorio uusien toiminnallisuuksien tutkimiseen ja kehittämiseen sekä epävirallinen AEF:n ISOBUS Conformance testauspaikka tuotekehityksen tueksi.
– Dynaaminen ja responsiivinen traktori-työkone yhdistelmän Operator & Hardware-in-the-Loop-simulaattori
– Kyber-fyysisen järjestelmän tutkimusalusta
– Suunnitteluperiaatteet ja toimintamallit kyberturvallisuusriskien hallitsemiseksi