Simulaatioympäristö mikro- ja nanosysteemien moniskaalailmiöille

SimPhoNy Simulaatioympäristö m

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään laskennallinen simulaatioympäristö johon integroidaan atomi-, nano-, mikro-, meso- ja makroskaalojen menetelmiä. Tavoitteena on koherentti simulointiympäristö, johon sisältyy sekä avoimen lähdekoodin että kaupallisia työkaluja. Hankkeessa kehitetään rajapintoja datan siirtoon eri menetelmien ja skaalojen välillä sekä datan ja tulosten esi- ja jälkikäsittelymenetelmiin. Menetelmän tehokkuus demonstroidaan käytännön sovellusongelmissa. Luke osallistuu hankkeessa moniskaalasimulointien kehittämiseen.