Harmaaorvakan merkitys juurikääkääpäsienten rihmastoleviämisen estäjänä kuusen ja männyn kannoissa

Silava

Alkamispäivä

01.10.2018

Päättymispäivä

09.07.2021

Tavoitteet

Saada uutta tietoa 1) harmaaorvakan leviämisestä ja säilymisestä käsitellyissä kuusen ja männyn kannoissa 2) harmaaorvakan kyvystä kilpailla juurikääpäsienten kanssa havupuiden kannoissa ja kantojen juuristossa.

Tuotokset

Uutta tietoa harmaaorvakan infektiobiologiasta ja kyvystä rajoittaa juurikäävän leviämistä kuusen ja männyn kannoissa. Tietoa voidaan hyödyntää juurikäävän torjunnassa. Kansainväl. ref. julkaisut.