Siika ja Harri – Hyvinvointikalastusta nuorille

SiikaHarri

Alkamispäivä

01.05.2017

Päättymispäivä

30.09.2018

Tavoitteet

Vesistölähtöinen Green Care koetaan mahdollisuudeksi, mutta dokumentoituja kokeiluja aiheesta on vielä verrattain vähän. Projektissa toteutetaan ammattimaisen kalastusoppaan vetämä kalastusharrastus-kokeilu nuorten ryhmälle. Tavoitteena on tuottaa tietoa kalastusharrastuksesta Green Care -toimintamuotona.

Tuotokset

Dokumentoitu kokeilu kalastusharrastuksesta Green Care –toiminnan muotona.