Siika ja Harri – Hyvinvointikalastusta nuorille

SiikaHarri

Alkamispäivä

01.05.2017

Päättymispäivä

30.09.2018

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Luke on Freshabit Life IP-hankkeen osatoteuttaja. Hankkeen työpaketissa A7 vahvistetaan keskisuomalaisten vesistöjen käyttöä hyvinvoinnin lähteenä ja määritellään vesistölähtöisiä Green Care -konseptia vastaavia toimintamalleja. Vaikka vesistölähtöinen Green Care koetaan mahdollisuudeksi, dokumentoituja kokeiluja on vielä verrattain vähän. Kalastusta Green Care -muotona on kokeiltu Suomessa pääkaupunkiseudulla päihderiippuvaisten kuntoutuksessa.
Life-hankerahoitus edellyttää vastinhankkeita. SiikaHarri toimii tällaisena vastinhankkeena, jolla on tarkoitus rahoittaa kalastusharrastuksen kokeileminen Green Care -toimintamuotona. Kokeilu tuottaa tietoa ja toimii materiaalina Freshabit A7:n toteuttamiseen. Hanke liittyy myös käynnissä olevaan Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta hankkeeseen (LuoKSe).

2) Toteutus
Järjestetään 10 kerran Vesistö Green Care –kokeilu vapaaehtoiselle ns. erityistukitoimien piirissä olevalle ryhmälle esim. Jyväskylän kotouttamispalvelut (maahanmuuttajat) tai Pelastakaa Lapset ry. Ryhmän vetäjänä toimii ammattimainen kalastusopas. Kokeilun aluksi ja lopuksi haastatellaan opas sekä tehdään joko ryhmähaastattelu tai haastatellaan ryhmän kanssa kiinteästi tekemisissä olevia aikuisia. Luonnovarojen hyödyntäminen ryhmän -päällikkö Päivi Eskelinen toimiii projektin asiantuntijana.

3) Tuotokset
Dokumentoitu kokeilu kalastusharrastuksesta Green Care –toiminnan muotona.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Projekti tuottaa käytännön tietoa vesistöjen ja kalastuksen käytöstä Green Care –toimintana. Kokemusta käytetään osana Freshabitin toteutusta ja se liittyy kiinteästi Keski-Suomessa käynnissä olevaan Green Care –hankkeeseen. Näiden hankkeiden verkostot tavoittavat sekä sote-toimijoita että Green Care -toiminnasta kiinnostuneita maaseutuyrittäjiä ja palvelun mahdollisia käyttäjiä. Tiedottamisessa hyödynnetään valtakunnallista Green Care –koordinaatiohanketta sekä Green Care Finland ry:n tiedotuskanavia.

5) Asiakkaat
Sote-toimijat, maaseutu- ja matkailuyrittäjät, palvelunkäyttäjät.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Vesistölähtöinen Green Care koetaan mahdollisuudeksi, mutta dokumentoituja kokeiluja aiheesta on vielä verrattain vähän. Projektissa toteutetaan ammattimaisen kalastusoppaan vetämä kalastusharrastus-kokeilu nuorten ryhmälle. Tavoitteena on tuottaa tietoa kalastusharrastuksesta Green Care -toimintamuotona.

Dokumentoitu kokeilu kalastusharrastuksesta Green Care –toiminnan muotona.