Sika- ja siipikarjatilat – lantafosforin ja -typen optimointi tilatasolla (SiFos)

SiFos

Alkamispäivä

01.12.2017

Päättymispäivä

30.11.2020

Tavoitteet

Hankkeessa tavoitellaan sikojen ja siipikarjan ruokinnan kehittämisellä typpi- ja fosforierityksen minimointia, rehujen valkuaispitoisuuden reaaliaikaisen hyödyntämisen tilatason tehostamista, sekä tilatason laskentatyökaluja, joiden avulla viljelijä voi tarkentaa tilansa ravinnekiertoa rehusta lantaan ja pellon kautta takaisin rehuun.

Tuotokset

Hankkeelle tehdään Facebook-profiili ja www-sivut. Hankkeesta kirjoitetaan 1-2 tieteellistä julkaisua, konferenssijulkaisuja ja ammattilehtiartikkeleita.