Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit

SIETO

Alkamispäivä

01.03.2017

Päättymispäivä

31.03.2018

Tavoitteet

SIETO-hankkeessa toteutetaan kansallinen sää- ja ilmastoriskiarviointi sekä laaditaan suunnitelmat tulevien riskinarviointien toteuttamiseksi sekä riskinarviointiin liittyvien aineistojen järjestämiseksi. Hanke tukee kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumista ja vastaa sää- ja ilmastoriskien hallinnan kansalliseen, EU-tason ja globaaliin ohjaukseen. Hankkeessa noudatetaan oheista IPCC:n (2012) lähestymistapaa.

Tuotokset

Loppuraportti
Osaraportit
Toimenpidesuositukset