Kuntoa, kiertoa ja kasvipeitteisyyttä rantalohkoille (Sieppari pellossa),

Sieppari pellossa

Alkamispäivä

01.05.2015

Päättymispäivä

31.03.2018

Tiivistelmä

Hanke pyrki lisäämään nurmen - erityisesti heinän- ja siemenviljelyn - sekä kuminan viljelyalaa Saaristomeren rannikon ja siihen johtavien vesistöjen valuma-alueen peltojen rantalohkoilla. Talviaikaisen kasvustopeitteisyyden lisääminen vähentää ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin ja edistää pellon kasvukuntoa ja maan rakennetta. Lisäksi hanke edisti lannan käyttöä kasvinviljelytiloilla ja siten ravinteiden kierrätystä. Heinän ja siemennurmien ja kuminan viljelyn esittelykasvustot perustettiin v. 2015 Liviassa Kaarinassa sekä Lukella Ylistarossa. Esittelykasvustojen viljelyssä havainnollistettiin kierrätysravinteiden - lannan ja biokaasulaitoksen rejektiveden ja kuivajakeen - käyttöä perustamisvuonna ja satovuosina 2016 ja 2017. Heinän, nurmisiemenen ja kuminan tuotanto ovat hyviä vaihtoehtoja viljan viljelyyn. Hankkeessa informoidtiin kuminan ja nurmisiementen viljelyn eduista ja mahdollisuuksista yksipuolisen viljanviljelyn katkaisijana.

Nurmisiemenviljelyohjeistuksen hakupalvelu kehitettiin ja se on käytettävissä Suomen Nurmiyhdistyksen verkkosivulla (linkki alla). Hankkeen verkkosivut ovat myös osoitteessa: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/siepparipellossa

Avainsanat: kumina, nurmikasvien siemenviljely, siementuotanto, lanta, Ympäristöministeriö, RAKI-ohjelma