Sienidiversiteetti js resurssien käyttö lahoavassa puuaineksessa

Sienidiversiteetti ja resurssi

Alkamispäivä

01.09.2012

Päättymispäivä

31.08.2017

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa määritämme lahopuussa elävän sienilajiston molekyylibiologisin menetelmin lahopuusta eristetyn sieni- DNA:n avulla. Tutkimme eri sienilajien ja lajiryhmien merkitystä hajoamiselle ja kasvien ravinteiden saannille 13C ja 15N isotooppianalyysien avulla. Tutkimuksemme tuottaa uutta tietoa sienilajiston ekologiasta ja niiden merkityksestä ravinnekierrossa.