Sinisen Biotalouden Ekosysteemi

SIBE

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

30.09.2017

Tavoitteet

Sinisen Biotalouden Ekosysteemi, SIBE, tarjoaa ratkaisun kestävämpään kalan- ja kasvisten tuotantoon ja resurssitehokkaan alustan uusille innovaatioille. Idea on syntynyt alueen kalayrittäjältä, joka on suunnittelemassa
Oulun alueelle Suomen suurinta kalantuotantolaitosta. Sen sijaan, että yritys rakennuttaa tavanomaisen kasvatuslaitoksen, voidaan suunnitella alusta alkaen uudenlainen ekosysteemi, jonka ytimenä toimii valtava tarve
kotimaiselle kestävämmälle ruoantuotannolle.

Tuotokset

Varmistettu resursointi ekosysteemin rakentamisen ensimmäisille askeleille.
Sinisen biotalouden yritys- ja tutkimusklusteri, joka ekosysteeminä edistää pk-yritystoiminnan kilpailukykyä, luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää energiatehokkuutta, muodostettu.