SEkuusi Kuusen kasvullinen lisäys – kohti tulevaisuuden taimituotantoa

SEkuusi

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Kasvullisella lisäyksellä voidaan tuottaa ominaisuuksiltaan tunnettua ja tasalaatuista taimiaineistoa erilaisiin metsäbiomassan käyttötarkoituksiin. Hankkeen tavoitteena on parantaa kuusen alkiomonistukseen (somaattinen embryogeneesi, SE) perustuvan teknologian kustannustehokkuutta tuotannon eri vaiheissa, sekä pilotoida SE-taimien
kasvatusta yhdessä alan yritysten kanssa. Hankkeessa kuusen solukkolinjoja tuottavan tutkimuslaboratorion tehokkuutta parannetaan mm. LED-teknologiaan perustuvan valaisun, bioreaktorisovellusten ja suurien linjamäärien käsittelyn mahdollistavan tietokanta- ja tunnistejärjestelmien avulla. Näin saadaan entistä suurempi määrä
laboratoriotestattuja linjoja kenttätestaukseen, mikä on tärkeää korkealaatuisen ja perinnöllisesti monimuotoisen metsänviljelyaineiston saamiseksi. Kenttätestausta puolestaan nopeutetaan integroimalla solukkotaimituotanto- ja pistokasteknologioita. Samalla selvitetään, voidaanko integroinnilla myös tehostaa metsänjalostuksen etenemistä. Solukkotaimien tuotantoketjut voitaisiin rakentaa eri toimijoiden älykkään erikoistumisen ja kumppanuuden mallilla. Hankkeessa selvitetään, kuinka solukkotaimien kasvatus onnistuu tavanomaiseen taimituotantoon tarkoitetulla,
modernilla taimitarhalla ja toisaalta Ruotsissa kehitetyn bioreaktoreissa liuoskasvatuksessa tapahtuvan massamonistuksen toimivuutta. Hankkeen tuloksena käsityön määrää solukkotaimien tuotanto- ja testauprosesseissa voidaan vähentää, ja siten parantaa kustannus- ja energiatehokkutta. Hankkeen tuloksena roolijako tutkimuksen ja kaupallisen massatuotannon välillä selkenee, ja toimijat voivat arvioida erikoistumis- ja kumppanuusmahdollisuuksia