Sian- ja broilerinlihan ympäristökilpailukyky

SBYM

Alkamispäivä

01.07.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Hanke tähtää kotimaisen sian- ja broilerinlihan tuotannon ympäristösuorituskyvyn luotettavaan ja vertailukelpoiseen arviointiin hiili- ja vesijalanjäljen osalta. Ympäristövaikutusten kannalta tunnistetaan keskeisimmät tekijät, noudattaen uusimpia tuoteryhmäkohtaisia ohjeistuksia. Hankkeella parannetaan sika- ja siipikarjasektorin valmiuksia kehittää tuotannon ympäristösuorituskykyä sekä mahdollistetaan viestintä kotimaisen sian- ja broilerinlihan kilpailukyvyn edistämiseksi.

Ammattilehti-/ yleistajuiset artikkelit, kalvosetti kotimaisen sian- ja broilerinlihan ilmastovaikutuksista, loppuraportti, tieteelliset artikkelit