Satotaimet Savosta

Satotaimet Savosta

Alkamispäivä

01.04.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Hankkeessa pyritään edistämään menetelmäkehitystä mansikan satotaimituotantoon Suomen olosuhteissa. Päätavoite on kotimaisten terveiden ja runsaasti marjaa tuottavien mansikantaimien massatuotanto, jolla vähennetään taimien tuontia ulkomailta ja samalla kasvitautien leviämistä.

Tuotokset

Mansikanviljelyllä on merkittävä asema Pohjois-Savon maaseudun elinkeinoelämässä. Kotimainen taimituotanto on ollut kasvukautemme lyhyyden vuoksi rajoitettua ja ns. satotaimia tuodaan pääsääntöisesti ulkomailta. Tuontitaimien mukana leviää haitallisia kasvitauteja, jotka heikentävät ja osin kokonaan estävät mansikanviljelyn saastuttamillaan alueilla. Kasvinterveyteen liittyviin kysymyksiin tarvitaan uusia ratkaisuja, joilla varmistetaan kilpailukykyisen toiminnan jatkuvuus alueella.