Ruokaturvan varmistaminen muuttuvassa ilmastossa

Sambia

Alkamispäivä

01.03.2011

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Riittävän ruokaturvan saavuttamiseksi on ruuantuotantoa tehostettava kestävällä tavalla, sillä ruuan tarpeen ennustetaan kasvavan 70 % vuoteen 2050 mennessä. Ruokaturvaan kuuluu hyvälaatuisen ja riittävän ravinnon saanti. Ravitsemus ja sen monipuolinen laatu ovat tärkeitä tekijöitä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Monipuolisen ruokavalion pitää sisältää riittävästi energiaa, proteiineja, vitamiineja ja kivennäisaineita. Maataloustuotannon lisäksi muun muassa kauppa sekä energia- ja ilmastoasiat vaikuttavat ruokaturvaan. Kehitysmaissa naiset ja pientuottajat ovat avainasemassa ruokaturvan parantamisessa ja heidän asemaansa on tulevaisuudessa parannettava. Ilmastonmuutoksen osalta maatalous on merkittävässä osassa mm. lisääntyvän bioenergian käytön sekä maaperän ja metsän hiilinielujen kautta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ruokaturvaan ovat monimutkaisia, vaikeasti ennakoitavia ja maantieteellisesti epätasaisesti jakautuneita. Kasvi- ja eläintuholaisten odotetaan lisääntyvän ja siirtyvän uusille alueille lisäten ruuantuotannon riskejä. Lämpenemisen arvioidaan myös vähentävän ja muuttavan haitallisesti luonnon monimuotoisuutta. Ilmastonmuutoksen ruokaturvalle aiheuttamista ongelmista kärsivät eniten kehitysmaat ja niistä erityisesti Saharan eteläpuoleinen Afrikka, Etelä-ja Kaakkois-Aasia ja Eteläisen Tyynenmeren alue. Peruna, bataatti ja kassava (maniokki) juuri- ja mukulakasveja, joilla voidaan tuottaa runsaasti tärkkelystä ihmisen perus­ravinnoksi. Kyseiset kasvit menestyvät huonommillakin maalaaduilla. Erityisesti perunan tuotanto ja kulutus kasvavat jatkuvasti kehitysmaissa. Monissa maissa ongelmana ovat kuitenkin tautivapaan lisäysaineiston tuotanto ja sen kalleus. Ilmastonmuutos saattaa aikaansaada kasvitautien ja tuholaisvahinkojen lisääntymisen ja samalla monien kasvullisesti lisättävien viljelykasvien, kuten perunan, bataatin ja kassavan, satojen määrien ja laadun heikkenemisen. Hankkeen tavoitteena on tutkia kyseisten viljelykasvien kasvitauteja ja tuottaa tekniikkaa siihen, miten muuttuvissa oloissa voidaan kestävällä tavalla turvata taudeista vapaan aineiston tuotanto kehitysmaan omiin tarpeisiin ruokaturvan varmistamiseksi.