Arvojakeita elintarviketeollisuuden sivuvirroista hyötykäyttöön

SaltPep

Alkamispäivä

01.07.2015

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Tiivistelmä
Tämän hankkeen tarkoituksena on parantaa ja monipuolistaa elintarviketeollisuuden arvokkaiden jakeiden hyödyntämistä laajemmin teollisuuden tarpeisiin. Tavoitteena on luoda lisäarvoa ja tehokkuutta tuotantoketjuihin.
Liiallinen suolan käyttö on selvä terveysriski suurimmalle osalle suomalaisista. Suolan korvaaminen elintarvikkeissa on haasteellista, koska suola vaikuttaa elintarvikkeen makuun, rakenteeseen sekä säilymiseen. Elintarviketeollisuudessa muodostuu runsaasti proteiinipitoisia sivuvirtoja, joista voidaan tuottaa peptidejä, joilla on suolan ja umamin kaltaisia makuominaisuuksia. Prosessien optimoimiseksi arvokkaiden proteiinijakeiden hyödyntämistä tarkastellaan synergisesti muiden tuotantoketjuissa syntyvien arvokkaiden yhdisteiden, kuten rasvojen, vitamiinien ja kivennäisaineiden kanssa.