SALMUS ENI-CBC Kolarctic project: “Salmonids Fish and Freshwater Pearl Mussel– Ecosystem Services and Biodiversity in the Green Belt of Fennoscandia”

SALMUS

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa jokihelmisimpukasta ja lohikaloista, jotka toimivat virtavesien tilaindikaattoreina sekä siihen liittyen tehostaa maiden välistä yhteistyötä ja edistää yhteisiä suojelukäytäntöjä.

Tuotokset

Tuotetaan tietoa biologisesti monimuotoisista virtavesiekosysteemeistä ja niiden tuottamista ekosysteemipalveluista Fennoskandian vihreällä vyöhykkeellä. Tähän liittyen kartoitetaan alueen jokihelmisimpukka- ja lohikalakantoja.