Rehujen ja tuotantoeläinten salmonellavalvonnan riskinarviointi ja kustannus-hyöty-analyysi

SALMOVALVO Rehujen ja tuotanto

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

30.09.2016

Tiivistelmä

Suomalainen elintarviketuotanto on pyyritty pitämään salmonellasta vapaana. Salmonellavalvontaohjelman kustannukset ja siitä aiheutuvat vaatimukset elintarvikkeiden ulkomaankaupassa ovat kuitenkin herättäneet etenkin kilpailijamaissa keskustelua siitä onko nykyinen valvonta yulimitoitettua tai tehottomasti toteutettua. Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää rehujen ja tuotantoeläinten salmonellavalvonnan kustannukset ja hyödyt Suomessa, ja arvioida salmonellariskejä Suomessa sekä nykyisellä valvontaohjelmalla että vaihtoehtoisella skenaariolla. Hanke selvittää, voitaisiinko salmonellavalvonta toteuttaa nykyistä tehokkaammin. Hanke jakautuu kahteen osatyöhön: 1) Salmonellariskien epidemiologinen arviointi. Tästä osiostavastaa Evira ja siinä määritetään salmonellaan liittyvät riskit nykyisellä valvontaohjelmalla sekä vaihtoehtoisella valvontaohjelmalla. Toimialalta kerätään tietoja, joita tarvitaan salmonellan esiintyvyyden ja sen ihmisille ja eläimille aiheuttamien seurausten kvantitatiiviseen arviointiin. Lopputuloksena on arvio salmonellariskistä eri valvontavaihtoehdoissa. 2) Toisessa osiossa selvitetään salmonellavalvonnan kustannukset ja hyödyt. Osatyöstä vastaa Luken taloustutkijat. Tutkimuksessa määritetään valvontaohjelman välittömät kustannukset, selvitetään toteutuneiden salmonellatapausten ihmisille, kuluttajille, alkutuotannolle, rehu- ja elintarviketeollisuudelle sekä kaupalle aiheuttamat kustannukset sekä arvioidaan salmonellavapauden merkistystä kansantaloudelle. Tutkimusmenetelminä käytetään mm. ekonometrisiä menetelmiä, kustannus-hyötylaskentaa ja osittaisen tasapainon mallinnusta.