Atlantin lohen sekakantakalastus

SALMAZE

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

SALMAZE-hanke tarkastelee Tenon lohikantojen sekä Norjan rannikolla vaeltavien muiden lohikantojen populaatiodynamiikkaa, sen yhteyttä ilmastonmuutokseen ja kalastuksen järjestämiseen. Hankkeessa hyödynnetään aiemmissa projekteissa kerättyjä laajoja aineistoja alueen lohisaaliista sekä sen elinkiertopiirteiden ja geneettisestä koostumuksesta. Hankkeessa laaditaan uuteen tieteelliseen tietoon perustuvia malleja lohen sekakantakalastuksen kestäväksi järjestämiseksi Barentsin merellä ja Tenojoessa.