Satoa ja laatua pölytyspalvelulla

SaLaPöly

Alkamispäivä

01.09.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

1. Parantaa kasvinviljelytilojen sekä marjan- ja omenanviljelijöiden satotasoja ja sadon laatua
2. Lisätä pölytyspalvelun tarjontaa tarhaajien keskuudessa
3. Löytää käytännöllisiä ratkaisuja pölytyspalvelun toteutukseen
4. Lisätä maataloustuottajille, urakoitsijoille sekä muille kasvisuojeluaineiden parissa toimiville tietoutta pölyttäjätuhojen välttämisestä
5. Lisätä tietoutta pölyttäjien merkityksestä ekosysteemissä ja ruoantuotannossa.

Tuotokset

Pölytyspalvelun käyttö lisääntyy ja satotasot kasvavat. Pölytyspalvelun tarjoajat ja tarvitsijat löytävät toisensa. Kasvinsuojeluaineiden käytössä omaksutaan toimintatavat, joiden avulla voidaan välttää pölyttäjätuhoja. Maatilojen toimintaedellytykset pölyttäjien elinolosuhteiden turvaamiseksi ja parantamiseksi lisääntyvät.