Salaojituksen vaikutus maan rakenteeseen ja satoon

Salamaras

Alkamispäivä

01.06.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Selvittää kuivatustilan vaikutus maan rakenteeseen ja satoon.

Tuotokset

Tuotetaan perusteita sopivan ojavälin määrittämiseen ja salaojituksen kannattavuuden laskemiseen. Julkaistaan tieteellinen ja ammattilehtiartikkeli.