Saimaannorppa / LIFE

Saimaannorppa / LIFE

Alkamispäivä

01.08.2013

Päättymispäivä

31.12.2018

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeessa edistetään saimaannorpan suojelua ja lajin suotuisan suojelutason saavuttamista, toteutetaan saimaannorpan suojelun toimenpidesuunnitelmaa ja strategiaa sekä tuotetaan tietoa suojelutoimien jatkosuunnittelua varten, mm. suojelun ja kalastuksen yhteensovittamiseksi.

Tuotokset

Hankkeessa selvitetään Saimaan vapaa-ajankalastuksen merkitystä, vedenomistajien ja kalastajien suhtautumista norppaan sekä norpansuojelun vaikutuksia vapaa-ajankalastukseen. Norpan kuolinsyiden merkitystä tutkitaan ja arvioidaan sivusaaliskuolleisuuden vaikutusta norppakantaan. Hankkeessa kehitetään kaupalliseen kalastukseen sopivia, norpalle turvallisia pyydyksiä.