Arktinen älykäs metsäverkosto

SAFoN

Alkamispäivä

01.09.2017

Päättymispäivä

31.08.2019

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on arktisen älykkään metsäklusterin perustaminen, Lapin metsätalouden toimintaedellytysten vahvistaminen, arktisen metsäosaamisen tunnetuksi tekeminen ja hyödyntäminen alan yritysten ja sidosryhmien toiminnassa kotimaassa ja kansainvälisesti. Tavoitteena on erityisesti yritysten tarpeista lähtevä kehittäminen metsään liittyvien elinkeinojen kestävän ja vähähiilisen toiminnan turvaamiseksi, kannattavuuden kohentamiseksi ja uusien tuotteiden ja palveluiden luomiseksi.

Tuotokset

Hankkeen toimenpiteinä ovat: arktisen älykkään metsäklusterin kartoitus ja kuvaus, arktisen metsäklusterin esittelymateriaalin julkaiseminen olemassa olevien kanavien kautta (esim. House of Lapland), arktisen metsätalouden harjoittamisen esimerkki – ja esittelykohteiden etsiminen, biotaloustreffien järjestäminen, uuteen Eu-rahoituskauteen valmistautuminen, benchmarking Suomessa ja kansainvälisesti sekä metsäklusteriin liittyvien kansainvälisesti vertailtavien tilastojen koostaminen ja julkaisu.