Nanoteknisesti biosuojattu kestopuu

SafeWood2 Tekes EAKR

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.05.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Puutavaran pitkäaikaiskestävyyttä pyritään parantamaan menetelmällä, jossa havupuun kuoren tanniinit tai pyrolyysinesteet kiinnitetään puumatriisiin nanoselloloosan avulla.
2) Toteutus
Luken rooli: Kehitetään tanniinien uuttoa ja erotusta, testataan tanniini-nanosellu -yhdisteen suojavaikutukset puhtaana ja puuhun kiinnitettynä sekä homeita että lahosieniä vastaan.
3) Tuotokset
Menetelmä proof-of-concept asteelle
4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Menetelmän kaupallista potentiaalia arvioidaan. Mikäli menetelmä osoittautuu lupaavaksi, sen kehittelyä jatketaan yrityskonsortiossa.
5) Asiakkaat
partneriyritykset

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt