Saaristomeren särkikalanäytteenotto 2015

Saaristomeren särkikalanäytteenotto 2015

Alkamispäivä

01.04.2015

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Saaristomerellä tapahtuvaa särkikalojen tehostettua pyyntiä jatketaa mm. John Nurmisen säätiön tukemana. Asiaan liittyen on tarkoitus käynnistää monivuotinen tutkimus- ja seurantahanke, johon haetaan syksyllä EMKR-rahoitusta. RKTL on kerännyt pyynnistä saalisnäytteitä 2012-2014. MMM on varannut meille tilapäisen rahoituksen (20 t€), jolla näytteenotto saadaan toteutettua 2015 (alkaen jo huhtikuussa), jotta keräämämme aikasarja ei katkea ennen varsinaisen hankkeen aloittamista.