Puukauppatilastoinnin kehittämisen esiselvitys

RWTradeStat

Alkamispäivä

01.02.2019

Päättymispäivä

31.01.2020

Tavoitteet

Puukaupassa toteutuvien käytäntöjen ja niissä tapahtuneiden muutosten selvittäminen. Selvitetään, voivatko puun ostajat tuottaa metsäjärjestelmistään puukauppaan liittyviä lisätietoa.

Tuotokset

Puun hinnoittelumenetelmät, viive puukaupan ja hakkuun välillä, mahdolliset puun hintaan tilastoitumattomat puukaupan erät, puun hinta-alueiden tarkastelu, mahdollisuudet kerätä yksityiskohtaisempaa tilastotietoa puukauppaa tekeviltä yrityksiltä