Venäjä-viennin valmiuksien lisääminen tuomalla metsäbiotalouden pk-yritykset ennakkotiedon käyttäjiksi ja ennakointityön ohjaajiksi – RUSennakko EU ESR

RUSennakko Venäjä -viennin valmiuksien l

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

30.04.2015

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa metsäbiotalouden pk-yritysten kansainvälistymistä ja etabloitumista Venäjän markkinoille. Yrityksille välitetään Venäjää koskevaa tietoa ja Venäjän metsäsektoriin liittyvä ennakointityö tuodaan strategisen suunnittelun työkaluksi pk-yritysten käyttöön. Ennakoinnin avulla autetaan alan yrityksiä hyödyntämään Venäjän markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet, ja sen avulla pyritään tunnistamaan tärkeimmät Venäjä-liiketoimintaan liittyvät muuttujat ja muutoksen aiheuttajat.

Venäjää koskevan ennakointityön tulosten levittämisen ohella hankkeen tavoitteena on tuoda pk-yritykset ja näiden tietotarpeet ohjaamaan Luken ja EFIn tutkimustyötä.

Hankkeessa selvitetään yritysten Venäjää koskevia tietotarpeita, järjestetään kolme yrityksille suunnattua Business cafe -tilaisuutta ja laajennetaan Idän metsätieto -palvelua.