Maaseutuyritysten toimijaverkot kilpailukyvyn ja innovaatioiden edistäjinä

RURALINNO

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Tutkimus kartoittaa maaseudun toimijaverkostojen liiketoiminnallisia hyötyjä kestävän kehityksen näkökulmasta, innovaatioiden kehittämistä ja leviämistä sekä auttaa yrittäjiä hyödyntämään verkostojen tarjoamia kilpailuetuja ja minimoimaan keskittymisestä aiheutuvia haittoja. Tutkimuskohteena ovat sellaiset maaseutuyritysten toimialat ja verkostot, joissa hyödynnetään luonnonvaroja ja muita maaseudun resursseja kestävillä ja innovatiivisilla tavoilla. Esimerkkejä tällaisista verkostoista ja tutkimuskohteita ovat mm. keskisen itämeren alueen hevosala, mehiläistalouden verkostot, suomalaiset monialaiset tilat sekä rajan ylittävä suomalais-venäläinen yhteistyö Karjalan/Murmanskin alueen ja suomalaisten pienyritysten välillä.