Ruotsinnos oppaasta Kalavarojen käyttö ja hoito

RUOTSIOPAS

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Käännetään suomenkielinen opaskirja ruotsiksi

Tuotokset

Ruotsinkielinen opaskirja