Ruokamarkkinoiden muuttuvat rakenteet ja kilpailun toimivuuus

RUOMU

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Tuottaa uutta tietoa suomalaisten ruokamarkkinoiden rakenteista, kilpailullisuudesta ja tehokkuudesta sekä päätöksentekijöille että laajemmin suomalaisille kuluttajille ja kansalaisille.

Tuotokset

Tutkimustuloksista tiedotetaan laajemmalle yleisölle yleistajuisten raporttien, suullisten esitelmien ja tiedotusvälineiden kautta. Hankkeen tieteelliset tulokset julkaistaan kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä.