Etelä-Savon ruokaviesti

Ruokaviesti

Alkamispäivä

01.08.2015

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on edistää maakunnan ruoka-alan kehittymistä monipuolisen ruokaviestinnän keinoin, vahvistaa paikallisuutta ruokaketjussa ja edistää Etelä-Savon maakunnan ruoka-alan toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä. Hanke palvelee Etelä-Savon ruoka-alan kehittämissuuntia 2014-2020 -julkaisussa esitettyjen linjauksien toteuttamista.
Luke järjestää hankkeen aikana Etelä-Savossa kaksi viriketilaisuutta/tietoiskua ruokaketjuun ja ruoka-alan ajankohtaiseen tutkimukseen liittyvistä aiheista. Luken hanketoteuttajat päivittävät hankkeen sivuja ja linkittävät uutta tutkimustietoa Ekoneum-yhdistyksen verkkosivuille. Eteläsavolaista ruokaviestintää tehdään hankkeessa monella kanavalla, toimittamalla hankkeen netti-, facebook- ja twitter-sivuja. Luken hanketoteuttajat kirjoittavat ammattilehtiin tai ruoka-alan julkaisuihin Etelä-Savoon linkittyviä yleistajuisia artikkeleita tutkimuksesta.