Osaava elintarviketalous Pohjois-Pohjanmaalle

RUOKARIIHI

Alkamispäivä

01.10.2018

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Elintarvikealan yritysten 1) ICT:n ja muiden teknologioiden käytön edistäminen: 2) keskinäisen ja toimialarajat ylittävän yhteistyön lisääminen: 3) kansainvälistymisen edistäminen

Tuotokset

Elintarvikealan yritysten tietoisuus ICT:n ja muiden teknologioiden mahdollisuuksista lisääntyy. Uudenlaisten yrityssymbioosien syntymisen mahdollisuudet kasvavat. Edellytykset liikevaihdon kasvulle, työllisten määrän lisääntymiselle ja viennin kasvulle paranevat. Uusia yhteyksiä maakunnan ulkopuolelle avautuu. Alueellisen brändin muodostuminen elintarvikealalla edistyy. Hankkeelle laaditaan kotisivut sekä Facebook-sivut. Lisäksi tuotetaan videojulkaisuja ja muita julkaisuja eri mediakanaviin.