Ruokahävikin vähentämisen ja ravitsemussuositusten mukaisen syömisen ilmasto- ja

RuokaMinimi

Alkamispäivä

01.02.2018

Päättymispäivä

30.04.2019

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda kokonaiskuva, miten ravitsemussuositusten mukaisen ruokavalion syöminen, ruokahävikin vähentäminen ja elintarvikeviennin kaksinkertaistaminen vaikuttavat ruokavalion ja maataloustuotannon ilmasto- ja ympäristövaikutuksiin ja kotimaiseen maataloustuotantoon, sen kannattavuuteen ja toimintaympäristöön. Erityistä huomiota kiinnitetään taakanjakosektorin ja maankäyttösektorin (LULUCF) kasvihuone-kaasupäästöihin ja maaperän hiilivaraston rooliin.

Tuotokset

Hanke tuottaa raportin suomeksi ja englanniksi, kaksi policy briefiä ja useita lehitjuttuja. Hanke järjestään työpajoja ja sille avataan omat nettisivut Luken sivustolle.