Denoising rumination data from cow EEG

RumiNoise

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

30.06.2016

Tiivistelmä

Luken, SLU:n ja Helsingin yliopiston aikasemmissa unitutkimuksissa, on havaittu että EEG aineistossa on suuri määrä märehtimisestä johtuvaa häiriötä. Lukessa on kehitty suodatin, jolla häiriötä voidaan poistaa. Suodatin vaatii kuitenkin jatkovalidointia ja kehitystä, että voidaan varmistua sen toimivuudesta riittävällä tasolla.
Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää suodatusta edelleen ja validoida menetelmä. Hanke tuottaa validoidun tavan suodattaa märehtimishäiriöt lehmän EEG:stä EMG-signaaliin perustuen ja tuloksena julkaistaan tieteellinen artikkeli. Lisäksi työ jatkaa tutkimusryhmien yhteistyötä ja avaa jatkorahoitusmahdollisuuksia.