Suomalaisen ruishapanjuuren mikrobiston monimuotoisuus

RuisTA

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Hapanjuuresta tehty ruisleipä on perusta suomalaiselle ruokakulttuurille. Ruisleivän terveellisyyteen vaikuttavat sekä itse hapanjuuri että rukiin yhdisteet. Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää ruismaatiaisten geneettistä monimuotoisuutta ja vanhojen hapanjuurien mikrobistoa ja niiden perimää, jotta pystyisimme ymmärtämään ruisleivän merkitystä terveysvaikutteisena ruokana. Lisäksi tutkimme hapanjuurien sekundaarisia yhdisteitä (aineenvaihdunnan tuotteita) ja mikrobien välistä dynamiikkaa

Tuotokset

TP1. Tietoa suomalaisista hapanjuurista ja niiden alkuperästä, tietokanta ruisleivän teossa käytetyistä rukiin maatiaisista
TP2. Suomalaisten ruismaatiaisten ja vanhojen ruislajikkeiden sukupuu (dendrogrammi)
TP3. Yleisten Lactobacillus -lajien identifiointi suomalaisissa hapanjuurissa
TP4 Tietokanta ruismaatiaisten sekä vanhojen lajikkeiden että hapanjuurien sekundaarisista yhdisteistä, tietoa mkrobiston dynamiikasta