River flows – Life goes

RiverGo

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Tavoitteena on Vuoksen ja sen ympäristön biologisen monimuotoisuuden sekä luontoarvojen turvaaminen Suomen ja Venäjän puolella niin, että samalla Vuoksen luontoon perustuvaa matkailullista vetovoimaisuutta voidaan kehittää molemmin puolin rajaa. Hanke edistää kestävää kehitystä ja erityisesti Vuoksen luonnon kestävää käyttöä.

Tuotokset

Hanke i) tuottaa tietoa Vuoksen luonnosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, ja tuotettuun tietoon perustuvia suunnitelmia, suosituksia ja ennusteita päätöksentekoon, ii) toteuttaa käytännön toimia Vuoksen luontoarvojen ja monimuotoisuuden turvaamiseksi, iii) edistää rajanylittävää viranomaisten vuoropuhelua ympäristöön ja sen kestävään käyttöön liittyvissä kysymyksissä, iv) tuottaa ja hyödyntää monipuolista materiaalia ja keinoja asukkaiden ja turistien ympäristötietoisuuden kasvattamiseksi.

RiverGo-hankkeessa virtaa Vuoksi ja suomalaisvenäläinen yhteistyö

RiverGo toteutetaan kolmen kumppanin yhteistyönä. Suomesta mukana ovat Luonnonvarakeskus ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Venäjällä hanketta toteuttaa Biologists for Nature Conservation, BFNC.

 

 

 

 

 

 

Hanketta rahoittavat Euroopan unioni, Venäjän federaatio ja Suomen tasavalta.
Hanke on saanut vastinrahaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselta sekä Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiöltä.