Riistatalouden hyvinvointivaikutukset

RITAHYVA

Alkamispäivä

01.09.2015

Päättymispäivä

31.05.2016

Tiivistelmä

Julkisen riistakonsernin strategian keskiössä on riistatalouden luoma hyvinvointi. Projektin tarkoituksena on olemassa olevien aineistojen perusteella kuvata, jäsentää ja koota yhteen tietoa riistatalouden hyvinvointivaikutuksista. Tutkimuksessa kehitetään kokonaisvaltaista arviointitapaa ja tarkastellaan suomalaisen riistatalouden taloudellisia vaikutuksia numeerisesti ja visualisoidaan tuloksia alueellisia eroja kuvaavin kartoin. Hanke on esiselvitystyyppinen ja sen avulla voidaan tunnistaa riistatalouden taloudellisten vaikutusten arviointiin liittyviä tietopuutteita ja jatkotutkimustarpeita.