Suomen suurriistayhteisöjen ekologinen kestävyys

Riistan monilajimallinnus

Alkamispäivä

18.03.2019

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Luoda kvantitatiivinen malli alueellisille Suomen suurriistayhteisöille (hirvieläimet ja suurpedot), joilla suurriistayhteisön lajien populaatiota voidaan ylläpitää niin, että yhteisön lajit säilyvät elinvoimaisina pitkällä aikavälillä.

Tuotokset

Tuottaa kvantitatiivinen malli eri trofiatasojen välisistä vuorovaikutuksista, jota voidaan hyödyntää suurriistalajien kantojen ennustamisessa ja säätelyn suunnittelussa.