Riistan arvo

Riista-arvo

Alkamispäivä

01.09.2016

Päättymispäivä

30.09.2017

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaista arviointitapaa luonnonvarojen hyödyntämisen hyvinvointivaikutusten arvioimiseksi sekä tunnistaa riistatalouden vaikutuksien arviointiin liittyviä tietopuutteita ja jatkotutkimustarpeita.

Tuotokset

Projektissa mitataan, miten usein, miten pitkäkestoisesti ja millaisin toteutunein kuluin metsästystä ja riistanhoitoa harjoitetaan, ja tämän tiedon pohjalta arvioidaan, mikä tämän toiminnan arvo on harjoittajalleen ja kokonaisuutena metsästäjäkunnalle. Lisäksi arvioidaan metsästyksestä ja riistataloudesta yhteiskunnalle koituvaa arvoa vähentyneiden liikenneonnettomuuksien ja taimituhojen muodossa. Tuotoksista laaditaan raportti.