Rehuntuotantoteknologia nurmiviljelyssä

ReTee

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.03.2021

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään paikkatiedon, täsmäviljelyn ja täydennyskylvön hyödyntämistä nurmiviljelyssä. Hankkeen päätavoitteet ovat viljelijöiden teknisen osaamisen kehittäminen sekä taloudellisen näkökulman antaminen uuden tekniikan hyödyntämiseen. Toisena tavoitteena hankkeessa on etsiä keinoja riskienhallintaan erilaisilla täydennyskylvötekniikoilla ja lannoituksen tarkentamisella. Oikealla tuotantopanosten kohdentamisella voidaan säästää kustannuksia ja vähentää ravinnepäästöjä

Tuotokset

Hankkeen tuloksena viljelijöiden tieto uusista nurmen viljelyn tekniikoista lisääntyy. Hankkeen tuloksista tiedotetaan aktiivisesti sosiaalista ja perinteistä mediaa hyödyntäen. Hanke järjestää myös kasvukauden aikana peltopäiviä, joissa uusia tekniikoita esitellään. Pilottitiloilta kuvattuja videoita ja valokuvia jaetaan sosiaalisessa mediassa ja tiedotustilaisuuksissa sekä tallennetaan kaikkien saataville hankkeen kotisivuille. Pääpaino on tulosten käytäntöön siirtämisessä.