Resistenssigeenin merkitys juurikäävän kasvulle kuusessa

ResMer

Alkamispäivä

01.05.2019

Päättymispäivä

31.10.2019

Tavoitteet

Lar3-geenin alleelien merkitys juurikäävän kasvulle kuusessa

Tuotokset

Julkaisu ja tietoa kuusen jalostusohjelmalle