Resurssitehokas ja kilpailukykyinen naudanlihantuotanto

Rekina

Alkamispäivä

01.05.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vähähiilisyyden, resurssitehokkuuden, kilpailukyvyn ja eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja yhteensovittaminen naudanlihantuotantoketjussa.

Tuotokset

Hanke tuottaa vähähiilisiä ja käytännössä toimivia rehuntuotanto- ja ruokintamalleja lihanautojen loppukasvatustiloille. Lisäksi tuotetaan ratkaisumalleja säilörehun lämpenemisen ja pintapilaantumisen hallintaan tilatasolla sekä tietoa lihanautojen juomaveden tarpeesta.